Περιβαλλοντικής ρύπανσης

Προστατέψτε την επιχείρηση σας έναντι των νόμων και των οργανώσεων προστασίας του περιβάλλοντος από τυχαίο γεγονός ρύπανσης. Η Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης καλύπτει το κόστος αποκατάστασης του περιβάλλοντος και το κόστος αποζημιώσεων τρίτων, που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Οι καλύψεις των ασφαλιστηρίων ανταποκρίνονται σε όλα τα είδη ρύπανσης, καλύπτοντας και τα έξοδα καθαρισμού της περιοχής, σύμφωνα με τις επιταγές της ολοένα και πιο σύνθετης νομοθεσίας.

Επικοινωνία

Οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στην διάθεσή σας.

TOP