Ασφάλιση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μεγάλου ή μικρού μεγέθους, καθώς και επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων καλύπτονται μέσα από ένα πλήθος ασφαλιστηρίων, με σκοπό να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που τυχόν θα προκύψουν σε περίπτωση ζημίας. Η εταιρία μας σας προσφέρει λύσεις που αφορούν την κάλυψη της περιουσίας σας, την αστική ευθύνη της επιχείρησης και προϊόντων αυτής, την ασφάλιση των εργαζομένων, την απώλεια κερδών, καθώς και τον ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό αυτής.

Επικοινωνία

Οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στην διάθεσή σας.

TOP