Ασφάλιση Παιδιού

Ίσως δεν υπάρχει κάτι σημαντικότερο από την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών. Ένα ιδιωτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα εξασφαλίζει την καλύτερη νοσοκομειακή περίθαλψη στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. Επίσης, σε συνδυασμό, μπορείτε να γνωρίζετε από σήμερα το ακριβές εγγυημένο κεφάλαιο ή το μηνιαίο εισόδημα που θα λάβει το παιδί σας άμα τη λήξει του συμβολαίου, επιτυγχάνοντας εγγυημένη εξασφάλιση για το παιδί αφού, μέσω του προγράμματος αυτού, αποταμιεύετε ένα σημαντικό κεφάλαιο που μπορεί να το στηρίξει στις σπουδές του και τη μετέπειτα επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Επικοινωνία

Οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στην διάθεσή σας.

TOP