Ασφάλιση Επαγγελματικών Σκαφών

Η εταιρία μας συνεργάζεται με τις πλέον εξειδικευμένες Ασφαλιστικές Εταιρίες στον κλάδο Σκαφών - Πλοίων, παρέχοντας προγράμματα ασφάλισης, με τα οποία έχετε τη δυνατότητα να ασφαλίσετε το σκάφος σας έναντι κινδύνων όπως πειρατεία, σύγκρουση με άλλο πλοίο ή προκυμαία, κακόβουλες βλάβες, πυρκαγιά, έκρηξη, ίδιες ζημιές από κακοκαιρία, ζημιές από φορτοεκφόρτωση μηχανών ή εφοδίων, προσάραξη, ημιβύθιση, αμέλεια πληρώματος. Επίσης, ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να διαμορφώσετε το προσωπικό σας σχέδιο ασφάλισης σύμφωνα με τις επιπρόσθετες ειδικές ρήτρες για κάλυψη ζημιών.

Επικοινωνία

Οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στην διάθεσή σας.

TOP