Φωτοβολταϊκά συστήματα

Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι πλέον μία αναγκαιότητα για τη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια επενδύονται σημαντικά κεφάλαια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων τόσο σε κτίρια όσο και σε οικόπεδα. Εξασφαλίστε απόλυτα την πράσινη επένδυση σας όσο μεγάλη ή μικρή κι αν είναι, επιλέγοντας ένα ασφαλιστήριο με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.

Ενδεικτικές καλύψεις:

  • Υλικές ζημιές στη φωτοβολταϊκή μονάδα
  • Απώλεια εισοδήματος από καλυπτόμενο κίνδυνο
  • Κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων

Επικοινωνία

Οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στην διάθεσή σας.

TOP