Ασφάλιση υγείας

Διασφαλίστε ολοκληρωμένη προστασία της υγείας σας και αξιοπρεπή νοσηλεία. Επιλέξτε εσείς τις παροχές που επιθυμείτε, βάσει των προσωπικών σας αναγκών και των οικονομικών σας δυνατοτήτων. Επιλέξτε το γιατρό, το Νοσηλευτικό Ίδρυμα, τη θέση νοσηλείας και τις υπόλοιπες παροχές. Καλύψτε τις δαπάνες αποκατάστασης της υγείας σας, αλλά και το μηνιαίο εισόδημα που χρειάζεστε για να αντιμετωπίσετε τις τρέχουσες υποχρεώσεις σας και τις δαπάνες επιβίωσης της οικογένειας σας.

Ενδεικτικές καλύψεις

  • 100% κάλυψη στα μεγαλύτερα ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα
  • Κάλυψη νοσηλείας στο εξωτερικό
  • Διαγνωστικές εξετάσεις
  • Επιδόματα νοσηλείας
  • Προληπτικός έλεγχος

Επικοινωνία

Οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στην διάθεσή σας.

TOP