Ιδιωτική σύνταξη

Οι καταιγιστικές και σημαντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό τοπίο της χώρας μας και η κατάσταση '' κόκκινου συναγερμού '' που επικρατεί στα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία, μας υποχρεώνουν να φροντίσουμε για την εξασφάλιση μιας συμπληρωματικής ή και κύριας ιδιωτικής σύνταξης, ώστε να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια και την ποιότητα ζωής μας. Η εταιρία μας σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα του πελάτη προσφέρει ελευθερία επιλογής.

  • της ασφαλιστικής εταιρίας
  • του ύψους των ασφαλίστρων
  • της διάρκειας πληρωμής των ασφαλίστρων
  • του τρόπου πληρωμής των ασφαλίστρων
  • της ηλικίας συνταξιοδότησης
  • του ύψους της σύνταξης
  • της διάρκειας συνταξιοδότησης
  • του τρόπου είσπραξης της σύνταξης
  • της μεταβίβασης της σύνταξης

Επικοινωνία

Οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στην διάθεσή σας.

TOP