Ασφάλιση Τεχνικών Έργων

Το κόστος από την επέλευση ενδεχόμενων ζημιογόνων γεγονότων σε κάθε τεχνικό έργο, με την έννοια τόσο της δαπάνης αποκατάστασης όσο και των διαδικασιών αποτίμησης τους, μπορεί να είναι πολύ μεγάλο και ενίοτε δυσβάσταχτο όχι μόνο για τον εκάστοτε υπαίτιο αλλά και για τον ίδιο τον κύριο του έργου. Κάθε τεχνικό έργο είναι εκτεθειμένο σε ποικίλους κινδύνους όπως λανθασμένη μελέτη, ελαττωματικό υλικό, ανθρώπινη αμέλεια, φυσικά φαινόμενα, αστοχίες κατασκευής. Διασφαλίστε την αποπεράτωση του έργου με ένα ασφαλιστήριο προσαρμοσμένο στα δικά σας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Επικοινωνία

Οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στην διάθεσή σας.

TOP