Ασφάλιση Επαγγελματικών χώρων

Τα προγράμματα ασφάλισης επαγγελματικών χώρων καλύπτουν σχεδόν όλους τους απρόβλεπτους κινδύνους, που μπορεί να απειλήσουν την επιχείρηση καθώς και τις συνέπειες αυτών. Προσφέρουν καλύψεις που ανταποκρίνονται απόλυτα στις πραγματικές ανάγκες μιας επιχείρησης και παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη του κτιρίου ή και του περιεχομένου του, με κόστος αρκετά προσιτό. Η εταιρία μας αξιολογεί και προτείνει την κατάλληλη ασφάλιση σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε επαγγελματία χωριστά.

Επικοινωνία

Οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στην διάθεσή σας.

TOP