Προσωπικού Ατυχήματος

Απρόβλεπτα περιστατικά ατυχημάτων, πολύ σοβαρά ή και λιγότερο, συμβαίνουν καθημερινά, με αποτέλεσμα να αποσταθεροποιούν το εισόδημα, την υγεία, αλλά και την ίδια μας τη ζωή. Τα προγράμματα ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος προσφέρουν ουσιαστικές καλύψεις, ώστε να αντιμετωπιστούν όλες οι πιθανές συνέπειες ενός ατυχήματος (τροχαίο, εργατικό, οικιακό κ.λ.π.).

Καλύπτονται περιστατικά που μπορεί να επιφέρουν:

  • Απώλεια Ζωής
  • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
  • Μόνιμη Μερική Ανικανότητα
  • Πρόσκαιρη ανικανότητα για εργασία
  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα
  • Ημερήσιο Νοσοκομειακό επίδομα
  • Έξοδα επείγουσας αερομεταφοράς

Επικοινωνία

Οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στην διάθεσή σας.

TOP