Ασφάλιση οικογενειακής αστικής ευθύνης

Τα συμβόλαια προσωπικής ή οικογενειακής αστικής ευθύνης απευθύνονται σε κάθε πολίτη, καθώς αφορούν την ασφάλιση για ζημιές που προκαλεί τόσο ο ίδιος από αμέλεια σε τρίτους, όσο και μέλη της οικογένειάς του. Σωματικές βλάβες καθώς και υλικές ζημιές τρίτων αποζημιώνονται άμεσα, αποφεύγοντας έτσι τυχόν διενέξεις και δικαστικές δαπάνες. Με ένα ιδιαίτερα χαμηλό κόστος μεταβιβάζετε την ευθύνη της όποιας διεκδίκησης, αποζημίωσης χρηματικής ή ηθικής, που ενδέχεται να αξιώσει κάποιος.

Επικοινωνία

Οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στην διάθεσή σας.

TOP