Ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός μιας επιχείρησης είναι ίσως η σημαντικότερη επένδυση της. Ο ευαίσθητος χαρακτήρας των ηλεκτρονικών συστημάτων και το υψηλό κόστος επισκευής ή αποκατάστασης τους καθιστά την ασφάλιση τους απαραίτητη, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Τα ασφαλιστήρια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού καλύπτουν πλήθος κατηγοριών όπως ιατρικά μηχανήματα, δορυφορικά συστήματα, ραδιοφωνικό, κινηματογραφικό ή τηλεοπτικό εξοπλισμό, συστήματα γραφικών τεχνών.

Ενδεικτικές καλύψεις

  • βλάβες κατα τη λειτουργία
  • πτώση, θραύση
  • κακόβουλες ενέργειες τρίτων
  • σφάλματα χειρισμού, αδεξιότητα
  • ζημιές από σεισμό, απεργίες, οχλαγωγίες.

Επικοινωνία

Οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στην διάθεσή σας.

TOP