Ασφάλιση μεταφοράς εμπορευμάτων

Ο διακανονισμός ζημιάς μεταφερόμενων εμπορευμάτων για μια επιχείρηση απαιτεί χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες. Απαλλαγείτε από την ευθύνη διασφαλίζοντας τα συμφέροντα της επιχείρησης σας με ένα συμβόλαιο, το οποίο θα σας επιτρέπει να μεταφέρετε τα εμπορεύματα σας ανεξάρτητα από την κατηγορία, το είδος και τη μορφή τους, με οποιοδήποτε μέσο, οπουδήποτε στον κόσμο, με ασφάλεια.

Επικοινωνία

Οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στην διάθεσή σας.

TOP