Ασφάλιση επαγγελματικού στόλου οχημάτων

Με τιμολόγια ιδιαιτέρως ανταγωνιστικά προσφέρουμε πλήρη προγράμματα ασφάλισης για την κάλυψη του στόλου των αυτοκινήτων, εμπορικών και επιβατηγών μιας επιχείρησης. Διασφαλίζουμε σωστά τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης αλλά ταυτόχρονα και τον εκάστοτε οδηγό του ασφαλισμένου οχήματος για τροχαίο ατύχημα από το οποίο προκλήθηκαν σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής, αποζημιώνοντας πλήρως τους δικαιούχους.

Επικοινωνία

Οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στην διάθεσή σας.

TOP